หน้าแรก/เว็บบอร์ด
ตอบ
อ่าน
แจ้งเรื่องขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม (สำคัญมาก!!)
743
3
เรียนลูกค้าทุกท่าน
เนื่องจากทางกรมสรรพากรได้มีประกาศเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๗) ว่าด้วยเรื่องการลงรายการในรายการเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ในการประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ
*หมายเหตุ การขอข้อมูลในครั้งนี้ไม่มีผลใดๆกับลูกค้า เพียงแค่เก็บเป็นข้อมูลลูกค้าและใช้ในการเปิดบิลเท่านั้น
GENYFOOD   04.01.14 l 15.06
1
 
.
GENYFOOD 04.01.14 l 15.07  
 
2
 
.
GENYFOOD 04.01.14 l 15.08  
 
3
 
อาจจะดูไม่ชัดนะคะ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่เข้าใจยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางบริษัทได้นะคะ สำหรับการแจ้งเลขบัตรสามารถโทรเข้ามาแจ้งได้หรือใส่รายละเอียดตรงท้ายใบออเดอร์ที่สั่งก็ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ^_^
GENYFOOD 04.01.14 l 15.13  
 
ชื่อผู้ตอบ :
*
โทรศัพท์ :
 
อีเมล์ :
*
ข้อความ :
*

 

รหัสความปลอดภัย :
ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรคลิกที่รูปภาพ
*

 

    * รายละเอียดบังคับระบุ
  • New Products
  • Discount